Locatie

Op basis van de huidige wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn zijn o.a. door het bestuur van de Vereniging voor de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland regels opgesteld die van toepassing zijn voor iedereen die rashonden houdt ten behoeve van de fok.

Doel van deze zogenaamde “Uitvoerregels Locatiecontroles” is om het welzijn van betrokken dieren te garanderen.
Locaties waar rashonden verblijven worden steekproefsgewijs en zonder vooraankondiging gecontroleerd door een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer.

In het kader van het dierspecifieke welzijn dient een fokker aan een aantal normen te voldoen met betrekking tot administratie, identificatie en registratie, huisvestiging (ruimte en klimaat), verzorging (voeding, hygiëne en socialisatie) en gezondheid (vaccinaties en bijvoorbeeld ontwormingsbeleid)

Zoals uit het rapport van de Raad van Beheer blijkt, voldoet onze locatie op alle punten.

"Alles wat maar denkbaar is: prima in orde!"buitendienstmedewerker Raad van Beheer-IMG_4664

 

Advertenties